Lý Quang Diệu: Lãnh đạo kém sẽ ngáng chân người giỏi

đăng 09:13, 25 thg 3, 2015 bởi vansanh. com   [ đã cập nhật 09:21, 25 thg 3, 2015 ]

Có tầm nhìn sâu rộng, tính cách lạnh lùng cứng rắn, ông Lý Quang Diệu đã biến Singapore từ một hòn đảo nhỏ bé không tài nguyên thiên nhiên trở thành nền kinh tế thịnh vượng.


Comments