bimatdothai‎ > ‎

DỰA VÀO BẢN THÂN

đăng 06:12, 8 thg 9, 2013 bởi vansanh. com

Ốc sên con ngày nọ hỏi mẹ của nó : "Mẹ ơi ! Tại sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái bình vừa nặng vừa cứng trên lưng như thế? Thật mệt chết đi được !".

"Vì cơ thể chúng ta không có xương để chống đỡ, chỉ có thể bò, mà bò cũng không nhanh" - Mẹ nói.

"Chị sâu róm không có xương cũng bò chẳng nhanh, tại sao chị ấy không cần đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?".

"Vì chị sâu róm sẽ biến thành bướm, bầu trời sẽ bảo vệ chị ấy".

"Nhưng em giun đất cũng không có xương và cũng bò chẳng nhanh, cũng không biến hóa được tại sao em ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?".

"Vì em giun đất sẽ chui xuống đất, lòng đất sẽ bảo vệ em ấy".
HOA THỦY TINH

TẾT CỦA NGƯỜI DO THÁI 
(Có thể bạn chưa biết điều này)
Lễ Rosh Hashanah kéo dài một ngày rưỡi trong tháng Tishri (tháng 9, tháng 10 theo Dương lịch) và để tưởng nhớ Đấng Tạo hóa. Theo quan nhiệm của người Do Thái giáo: Vào những ngày này, Chúa Trời mở Cuốn sách sự sống và quan sát những sinh linh dưới trần gian, quyết định số phận của họ vào năm tới.
Một trong những đặc điểm không thể thiếu được trong lễ Rosh Hashanah là tiếng của những chiếc shofar, tù và làm bằng sừng cừu đực. Mỗi ngày trong lễ Rosh Hashanah người ta thổi shofar 100 lần theo những “giai điệu” khác nhau và có tên riêng. Ví dụ: Tekiah là một lần thổi dài, rõ ràng; Skevarium bao gồm ba tiếng ngắn chói tái. Tiếng shofar theo quan niệm của người Do Thái là nhắc nhở mọi người không được rơi vào đam mê, sa đọa, kêu gọi các linh hồn ăn năn


Comments