DỰNG LẠI PHÁP NHƯ LAI

đăng 02:36, 4 thg 7, 2013 bởi vansanh. com

Quan điểm về Phật giáo của Trưởng Lão Thích Thông Lạc (thuộc Tu Viện Chơn Như, Trảng Bàng, Tây Ninh) đã tao ra 1 làn sóng phản đối mạnh mẽ trong giới tu hành. Đây quả là những quan điểm rất khác lạ về Phật giáo từ xưa tới nay. Với những tuyên bố rất đặc biệt như "hơn 2000 qua chưa từng có ai chứng được quả vị Alahán, các Tổ đều đã đi sai đường...", dường như Trưởng Lão đang muốn khơi dậy 1 cuộc cách mạng để cải tổ tình trạng hiện nay của Phật giáo trong nước.

Cuốn "Đường về xứ Phật" là cuốn sách mà Trưởng lão đã bỏ nhiều tâm huyết vào đó, trọn bộ có thể download tại địa chỉ:
 
http://nguyenthuychonnhu.net/index.php?name=Content&pid=11

Trong topic này em chỉ muốn giới thiêu sơ lược một số quan điểm của bộ sách. Mình đã có dịp đi Tây Ninh và ghé qua Tu viện Chơn Như, thật chất thì mình chưa tìm hiểu nhưng đã đọc hết sách rồi nói rất .Thời buổi bây giờ tu sai hết rồi nên đâu có ai chứng đâu

Comments