facebook‎ > ‎

nut like facebook vao web

đăng 22:22, 24 thg 2, 2014 bởi vansanh. com

Hướng dẫn thêm nút Like của Facebook vào Website. Tạo ra sự thuận tiện cho người dùng thể hiện sự yêu thích đối với website của bạn. Tạo ấn tượng tốt với bots.

Đầu tiên các bạn cần copy or truy cập vào địa chỉ sau: 

<iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.pindienthoaikoracell.com%2Flam-giau%2Fnhung-tro-ngai-co-lam-ban-chun-buoc&amp;width&amp;layout=standard&amp;action=like&amp;show_faces=true&amp;share=true&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>

https://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/like/

Kéo chuột xuống một chút bạn sẽ thấy một khung tùy chỉnh cho nút like facebook:

Comments