Hoan hỷ


Huỳnh Thế Nhã 
– CTK: Huỳnh Thế Nhã
– SĐT: 0168 437 4039 – 0903 880 210 
- Tài khoản VCB 0171003460264,
-Ngân hàng Vietcombank 
– Chi nhánh Tây Sài Gòn
 (Đ/c Số 182, Lê Hồng Phong, Phường 4, Quận 5, Hồ Chí Minh) 
– CTK: Huỳnh Thế Nhã 
- Tài khoản EIB 180614849221280, 
- Ngân hàng Eximbank Hồng Bàng 
– Chi nhánh Chợ Lớn 
(Đ/c Số 258, Hồng Bàng, Phường 15, Quận 5, Hồ Chí Minh) 
– CTK: Huỳnh Thế Nhã 
- Tài khoản BIDV 14010001361296,
 Ngân hàng Phát triển và đầu tư Việt Nam 
– Chi nhánh Nguyễn Tri Phương 
(Đ/c Số 119 Nguyễn Tri Phương, 7, Quận 5, Hồ Chí Minh)