làm giàu‎ > ‎

tại sao con nghèo


Một người hỏi Đức Phật : “Tại sao con nghèo vậy?”
Phật nói : “Vì con chưa học được cách bố thí cho người khác.”
Người ấy nói : “Con không có thứ gì cả, thì lấy gì con bố thí?"
Đức Phật trả lời : 
“Cho dù con hoàn toàn không có cái gì, con vẫn có thể thực hiện bố thí 

1. Nhan thí    – Bố thí nụ cười.
2. Ngôn thí    – Bố thí ái ngữ, nói lời hay.
3. Tâm thí      – Bố thí tâm hòa ái, lòng biết ơn.
4. Nhãn thí     – Bố thí ánh mắt nhìn thẳng hiền từ.
5. Thân thí     – Bố thí hành động nhân ái.
6. Tọa thí       – Bố thí nhường chỗ cho người cần.
7. Phòng thí  – Bố thí lòng bao dung."


Vậy là việc bố thí không phải chỉ dành cho người giàu và có thể thực hiện bất kỳ lúc nào. Suy cho cùng đó là lối sống tử tế, nhân hậu và quan tâm đến người khác. Cho là nhận, chúng ta sẽ nhận được tương ứng với những gì mà chúng ta đã sẵn lòng cho đi !

( Phật pháp ứng dụng )
"Ai nhờ tôi xem phong thuỷ, tôi sẽ khuyên họ năng làm Phúc. Vì Phúc tại Điền. Phúc thế nào thì phong thuỷ thế ấy.

Ai nhờ tôi xem Tử vi, tôi sẽ khuyên họ thường tôn bồi Đức hạnh, vì Đức năng thắng số.

Ai nhờ tôi xem tướng mạo, tôi khuyên họ tu Thiền cho Tâm bình. Vì tướng là cái màn hình hiển thị của Tâm." Mr. Triệu Thế Việt"Ai nhờ tôi xem phong thuỷ, tôi sẽ khuyên họ năng làm Phúc. Vì Phúc tại Điền. Phúc thế nào thì phong thuỷ thế ấy.

Ai nhờ tôi xem Tử vi, tôi sẽ khuyên họ thường tôn bồi Đức hạnh, vì Đức năng thắng số.

Ai nhờ tôi xem tướng mạo, tôi khuyên họ tu Thiền cho Tâm bình. Vì tướng là cái màn hình hiển thị của Tâm." Mr. Triệu Thế Việt

Comments