máy bơm áp lực

nhà mình dư cái máy bơm áp lực hiệu panasonic còn mới xài tốt giá bán 600 ngàn đây là hình em nó
Comments