phải luôn nhớ đừng bao giờ than thở

CUỘC SỐNG KHÔNG CÓ CHỖ CHO AI YẾU ĐUỐI!
Nếu bạn thành công thì bạn nói dối cũng thành nói thật.
Nhưng nếu bạn thất bại thì lời nói thật của bạn, thiên hạ cũng coi là lời nói dối.
Nếu bạn có địa vị thì bạn khoác hàng chợ lên người , thiên hạ cũng xem là đồ hiệu.
Nhưng nếu bạn là người không có địa vị, bạn có khoác đồ hiệu thì người khác vẫn cho đó là hàng nhái .
Cuộc sống bây giờ, con người hiện nay chỉ đánh giá bạn qua vẻ bề ngoài và sự thành công của bạn.
Đừng nghĩ họ sẽ quan tâm bạn thất bại ra sao, vấp ngã thế nào, đau đớn bao nhiêu.
Bạn ngã, bạn đau mình bạn chịu.
Bạn thành công, đầy người hưởng ứng.
Cho nên, đừng tuỳ tiện phơi bày vết thương của chính mình cho người khác thấy.

Vì giữa cuộc sống muôn mặt bây giờ, tôi tin chắc bạn sẽ không hiểu rõ hết được , ai là người sẽ xoa thuốc cho vết thương bạn, và ai sẽ là người xát muối làm vết thương bạn thêm lở loét .
Bạn có thể từng thất bại, bạn có thể từng không hạnh phúc . Nhưng bạn BẮT BUỘC PHẢI MẠNH MẼ.
St.

Comments