model pin dien thoai nokia

Thông số pin dien thoai Nokia

đăng 09:12, 19 thg 10, 2012 bởi vansanh. com   [ đã cập nhật 15:45, 9 thg 3, 2015 ]


        MODEL         MÔ TẢ
         HIỆU SẢN XUẤTTƯƠNG THÍCH
NOKIA BL-4C
Pin Li-on
Điện áp 3,7v
Dung lượng 850 mAh


         
 
KORACELL,HAMMER,


Nokia 1365, Nokia 1325, Nokia 2650, Nokia 2652, Nokia 3108, Nokia 3500C, Nokia 5100, Nokia 6066, Nokia 6088, Nokia 6101, Nokia 6102, Nokia 6103, Nokia 6131, Nokia 6125, Nokia 6170, Nokia 6260, Nokia 6300, Nokia 6301, Nokia 7180, Nokia 7200, Nokia 7270, Nokia 1661, Nokia 1202
                        
 NOKIA BL-4U

Pin Li-on
Điện áp 3,7v
Dung lượng 900 mAh

         

KORACELL,HAMMER,


Nokia E66, Nokia 3120C, Nokia 6212C, Nokia 8900, Nokia 6600S, Nokia E75, Nokia 5730XM, Nokia 5330XM, Nokia 8800SA, Nokia 8800CA   

 NOKIA BL-5B


 Pin Li-on
Điện áp 3,7v
Dung lượng 850 mAh

 
KORACELL,HAMMER,


Nokia 3230, Nokia 5070, Nokia 5140, Nokia 5140i, Nokia 5200, Nokia 5300, Nokia 5500, Nokia 6020, Nokia 6021, Nokia 6060, Nokia 6070, Nokia 6080, Nokia 6120, Nokia 6120C, Nokia 6121C, Nokia 7260, Nokia 7360, Nokia 7620, Nokia N80, Nokia N90, Nokia 5208, Nokia 5320XM, Nokia 3220
 NOKIA BL-5J Pin Li-on
Điện áp 3,7v
Dung lượng 1,200 mAh

 
KORACELL,HAMMER,


NOKIA 5800XM, NOKIA  5802XM
 NOKIA BL-5BT

 Pin Li-on
Điện áp 3,7v
Dung lượng 840 mAh

 
KORACELL,HAMMER,


Nokia N75,Nokia 2600c,Nokia 7510a,Nokia 7510s
 NOKIA BL-5F  


Pin Li-on
Điện áp 3,7v
Dung lượng 1.050 mAh

 
KORACELL,HAMMER,

Nokia 6290,Nokia E65,Nokia N93i,Nokia 6210,Nokia N96,Nokia 6210S,Nokia 6710N,Nokia N95
 NOKIA BL-5K

 


Pin Li-on
Điện áp 3,7v
Dung lượng 1.050 mAh

 
KORACELL,HAMMER,


Nokia N85,Nokia N86

1-1 of 1