check ma Pin dung lương cao BlackBerry

đăng 04:34, 3 thg 5, 2013 bởi vansanh. com   [ đã cập nhật 04:53, 3 thg 5, 2013 ]

Pin blackberry 8820-8830-8800 CX-2 chính hãng
BlackBerry 7290

D.Seven 1200mah 250k


HM-8100 -C-M2
pin dung lượng cao blackberry 1300 mah
Scud 900mAh 180n
8100/ 8110/ 8120/ 8130/ 8220 ......


HM-8700 -C-S2
pin dung lượng cao blackberry  1550 mah 170k
Scud 1050mAh 180n
7130/ 8300/ 8310/ 8320/ 8520/ 8530/8700 / 8700g/ 8700c/ 9300/ 9330


HM-8800 -C-X2
pin dung lượng cao blackberry  1700 mah 180k
Scud 1100mAh 180n
8800, 8820, 8830,88xx ...


HM-9000 -M-S1
 pin dung lượng cao blackberry 2000 mah 190k
Scud 1500mAh 200n
Pin zin 220k bh 3 tháng
Blackberry 9000/ 9700/ 9780/ Blackberry BOLD/


HM-9500 - D-X1
pin dung lượng cao blackberry   1800mAh 190k
Scud 1400mAh 200n
8900/ 8910/ 9500/ 9520/ 9530/9550/ 9630/ 9650


F-S1 F-M1 HM-9800
pin dung lượng cao blackberry   1250mah Gía bán :250k ( BH 9 tháng )
BlackBerry Torch 9810, Torch 9800 .. hoàn toàn tương thích


pin dung lượng cao blackberry
JM1 HM-9900
D.senven 1400mah Gía bán :500k ( BH3 tháng )
Koracell  1200mah , Giá 300kBH 9 tháng
Pin zin 300k bh 3 tháng
BlackBerry Bold 9930, Bold 9900, Torch 9860, Torch 9850 , Curve 9380 .. hoàn toàn tương thích

pin dung lượng cao blackberry
E-M1
BlackBerry chính hãng 1000mah 350k
BlackBerry Curve 9350, Curve 9360 and Curve 9370

pin dung lượng cao blackberry
JS1
BlackBerry chính hãng 1500mah 390k
Curve 9220, Curve 9320
Comments