bảng giá pin lg

đăng 04:04, 22 thg 9, 2015 bởi vansanh. com
bảng giá này theo đổi theo thời gian
- Bảng Giá Pin LG :
- Pin Zin LG GD900, BL40, IP-520n : 90K
- Pin Zin LG LX370, T300, GS290 : 90k
- Pin Zin LGGC900, GM730e, UX700, GT505: 90K
- Pin Zin LG KU990,KW838,CU920,KB770,KM900
: 90K
- Pin Zin LG GD310,GD550,GM310, GS500,KV600,LU1600,BL20: 90K
- Pin Zin LG KF900,KM555 : 90K
- Pin Zin LG LX370,C300,GM360,GS290: 95K
- Pin Zin LG GW525, GW620, GW820, GW880, E720, GT540, GX500,GM750,P500 : 100K
- Pin Zin LG P350 : 100K
- Pin Zin LG P970, E400, E510, E612: 110K
- Pin Zin LG C729, P920, P925, SU660, SU760: 110K
- Pin Zin LG P720, P725, C800, LS696 : 110K
- Pin Zin LG P700, MS770, LS730, US730: 120K
- Pin Zin LG P970, E400, E510, E612 : 120K
- Pin Zin LG P940, SU540 : 140K
- Pin Zin LG F210 : 140K
- Pin Zin LG P930, P936, P960, VS920, LU620, LU6200, SU640 : 150K
- Pin Zin LG VU2, F160, Optimus 4X HD, P768, P880: 150K
- Pin Zin LG P713, P715, Optimus L7 II, Optimus L7 II Dual : 160K
- Pin Zin LG L65, L70, D285, D325 : 160K
- Pin Zin LG F7, F260, LTE3: 160K
- Pin Zin LG G2 F320 : 160K
- Pin Zin LG Optimus G PRO 2 : 160K
- Pin Zin LG D686, E980, F240, Optimus G PRO : 170K
- Pin Zin LG G3, F400, D830, D851, D855, VS985: 180K
- Pin Zin LG VU1, F100, F100K, F100L, F100S : 180K
- Pin Zin LG F180, E970, E975, E977, E978 : 190K
- Pin Zin LG Nexus 5 D820, D821 : 200K
- Pin Zin LG Optimus G2 D802 : 210K
- Pin Zin LG G Flex, F340, D955 : 230K
- Pin Zin LG F220 : 300 K
Comments