Tâm Bồ ĐềTâm bồ đề có thể hiểu là tâm thức tỉnh, giác ngộ. Người có tâm bồ đề sẽ có đời sống khác với người bình thường, hướng về lối sống cao thượng, dễ buông xả các vướng chấp, có thể tha thứ bỏ qua những chuyện gây nên phiền não hay tổn hại đến mình, có thể chấp nhận chịu thiệt, tổn hại về mình để được cho người an vui, đời sống quanh mình tốt đẹp.
Tam Giới Toàn Thư

Comments