không có ứng dụng và wifi đặt grap car


Đặt xe grap car cho bạn:
Bạn không có: WiFi -3G-4G
-Ứng dụng grap không có
- Bạn đặt xe mà không có tài xế
- Bạn không thể vào ứng dụng
- Bạn ở tỉnh không có grap car
Hãy liên hệ : 0908204060 - 0917444555
( Bạn chịu thêm phí 10% trên giá ứng dụng nhé)
Cách đặt : Bạn cung cấp Địa chỉ chính xác bạn muốn xuất phát và địa chỉ bạn muốn đến qua Điện thoại hoặc tin nhắn
Lưu ý: - Quý vị vui lòng thanh toán phí 10% Cho tài xế. Và tài xế vui lòng thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản qua số tài khoản khi chuyến đi thành công
Ngân hàng Maritimebank
 Tên tài khoản: Nguyễn Văn Sanh 
Số TK: 04401017907896
 Mở tại: Maritimebank Chi Nhánh Cộng Hòa , HCM.


Comments