thuthuat‎ > ‎

Thủ thuật quậy phá trong yahoo

đăng 04:30, 17 thg 10, 2012 bởi vansanh. com

Dưới đây là các lệnh trong Yahoo, khi biết các lệnh này bạn có thể kết hợp với một số câu chữ rồi đưa vào status ...(kết hợp như vào còn tùy vào đầu óc bay bổng của các đồng chí nhá
)
chôm avt: 
http://img.msg.yahoo.com/avatar.php?yids=conspeed_dark1991
Bấm vào để add nick
ymsgr:addfriend? (Example: ymsgr:addfriend?idyahoo)

Bấm vào để gửi file
ymsgr:sendfile? (Example: ymsgr:sendfile?idyahoo)


Bấm vào để gọi đến số được chỉ định
ymsgr:call? (Example: ymsgr:call?1-800-555-7654)
ymsgr:callPhone? (Example: ymsgr:callPhone?1-800-555-7654)


Bấm vào để mở chat room
YMSGR:chat? "opens chat room list"


Bấm vào để mở 1 cửa sổ chat
ymsgr:im? Opens "send an im window"


Bấm vào để đổi nền cho cửa sổ chat
ymsgr:getimv?doodle
ymsgr:getimv?yfighterAi bấm vào là Yahoo Messenger của người đó bị tắt ngay lập tức
ymsgr:-kill

Đây là chiêu vui nhất, bạn chỉ cần viết thêm một câu khá kích thích ở status như 
ymsgr:-kill View My Webcam

Một lúc sau bạn sẽ biết ngay những người bạn nào của bạn là người ham vui khi họ dần dần...bị out nick khi muốn xem...webcam của bạn

Comments