Honda  đồ chơi xe máy HONDA sài gòn bugi Denso


  Nhãn xe đời xe, đồ chơi xe phân khối (CC) DENSO IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING
  bugi Denso
  đồ chơi xe
  HONDA
  C50 50 U16FS-U - -
  C50/ 70 50/ 70 U20FS-U IUF22 -
  C90/ CD90 90 U20FS-U IUF22 -
  DREAM/ DREAM II 100 U20FS-U IUF22 -
  SUPPER DREAM 100 U20FS-U IUF22 -
  FUTURE 110 U20FS-U IUF22 -
  WAVE 100/ 110 U20FS-U IUF22 -
  SPACY 100 U20FSR-U IUF22 -
  FUTURE II/ FUTURE NEO 125 U20EPR9 IU22 IU01- 
  CZ-I 110 U20EPR9S IU22 IU01- 
  CLICK-I 110 U22EPR9 IU22 IU01- 
  AIR BLADE-I 110 U22EPR9 IU22 IU01- 
  @ 125/ 150 U27ESR-N IU27 IU01- 
  CLICK 110 U22FER9 IU22 IU01- 
  AIR BLADE 110 U22FER9 IU22 IU01- 
  SH 125/ 150 U24FER9 IU24 IU01- 
  DYLAN 125/ 150 U27FER9 IUH27/IU27 IU01- 


  đồ chơi xe máy HONDA Tân Phú bugi NGK


  MAKER MODEL đồ chơi xe  CC bugi NGK PLATINUM G- POWER IRIDIUM RACING
  đồ chơi xe
  bugi NGK
  HonDa
  C50 50 C5HSA CR5HGP -CR5HIX
  C50/ 70 50/ 70 C6HSA CR6HGP -CR6HIX
  C90/ CD90 90 C6HSA CR6HGP -CR6HIX
  DREAM/ DREAM II 100 C6HSA CR6HGP -CR6HIX
  SUPPER DREAM 100 C6HSA CR6HGP -CR6HIX
  FUTURE 110 C6HSA CR6HGP -CR6HIX
  WAVE 100/ 110 C6HSA ICR6HGP -CR6HIX
  SPACY 100 CR6HSA CR6HGP -CR6HIX
  FUTURE II/ FUTURE NEO 125 CPR6EA-9 CPR6EAGP-9 CR8EHIX-9
  EXY 110 CR8EH-9 CR8EHVX-9 CR8EHIX-9
  CLICK-I 110 CR7EH-9 (CR8EHVX-9) ICR8EHIX-9
  AIR BLADE-I 110 CR7EH-9 (CR8EHVX-9) CR8EHIX-9
  @ 125/ 150 CR9E CR9EVX(CR8EGP) CR9EIX
  CLICK 110 CR7EH-9 (CR8EHVX-9) CR8EHIX-9
  AIR BLADE 110 CR7EH-9 (CR8EHVX-9) CR8EHIX-9
  SH/SH-I 125,SH/SH-I 150 125/ 150 CR8EH-9 CR8EH9 CR8EHIX-9
  DYLAN 125/ 150 CR9EH-9 CR8EHVX-9 CR8EHIX-9


  Comments