yamaha


đồ chơi xe máy YAMAHA sài gòn bugi Denso


Nhãn xe đời xe, đồ chơi xe phân khối (CC) DENSO IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING
ĐỒ CHƠI
XE DENSO
YAMAHA
JUPITER 110 U20FS-U IUF22 -
SIRIUS 110 U20FS-U IUF22 -
GRAVITA 110 U20FS-U IUF22 -
MIO 115 U22FS-U IUF22 -
NOUVO 115 U22FSR-U IUF22 -
NOUVO LX 135 U22ESR-N IU22 IU01- 
EXCITER 135 U24EPR9 IU24 IU01- 


đồ chơi xe máy YAMAHA Tân Phú bugi NGK


MAKER MODEL  CC bugi NGK PLATINUM G- POWER IRIDIUM RACING
ĐỒ CHƠI
XE NGK
YAMAHA
JUPITER 110 C6HSA CR6HGP -CR6HIX
SIRIUS 110 C6HSA CR6HGP -CR6HIX
GRAVITA 110 C6HSA CR6HGP -CR6HIX
MIO 115 C7HSA CR7HGP -CR7HIX
CABIN 50/90 50 BP7HS-10 ---------- -BPR7HIX
NOUVO LX 135 CR7HSA CR7HGP CR7HIX
EXCITER 135 CPR8EA-9 CPR8EAGP-9 --------------

Comments