hoituthien


www.pindienthoaikoracell.com
https://www.koracell.net
36/6 Dương Đức Hiền F.Tây Thạnh Q.Tân Phú
Miss Sương 0908084060

 

 

 

"Ai đến với người nghèo khó, chăm sóc người bệnh, là người ấy chăm sóc, đến với Như Lai"

- Lời Phật dạy

 

HỘI TỪ THIỆN PHẬT GIÁO PHỔ HIỀN

 

UNIVERSAL VIRTUE BUDDHIST CHARITIES

 

 

A 501(c)(3) Not-for-Profit Buddhist Humanitarian Organization

Tổ Chức Nhân Đạo Phật Giáo Bất Vụ Lợi Theo Quy Chế 501(c)(3)

Federal ID # 20-5784880

 

10222 Larson Ave., Garden Grove, CA 92843

Telephone: (714) 537-2234 - (714) 837-0636 - (714) 878-4294

Fax: (866) 690-6029

Web: www.hoituthienphohien.com  *  E-mail: hoituthienphohien@yahoo.com

 

 

Vài nét về Hội-About Us Hoạt động -Activities 

 

Hình Ảnh-Pictures Bài vở-Articles Ân nhân-Donor List

 

Đóng góp-Online Donation Liên lạc-Contact Us

 

Phim ảnh-Videos Thông báo-Announcement

 

 

 

 

 

"Nếu là kẻ có bệnh thì tôi vì họ mà làm lương y,

nếu ai bị lạc đường thì tôi vì họ mà chỉ cho con đường chánh,

nơi đêm tối tôi vì họ mà làm ngọn đuốc sáng,

người nghèo thiếu tôi làm cho được của báu."

 

Lời nguyện của ngài Phổ Hiền Bồ Tát (Kinh Hoa Nghiêm)

 

 

“May I be a good doctor for those who suffer from illness,
a guide for those who have gone astray,
a lamp for those who dwell in darkness,
a source of treasure for those in poverty and need.”

 

Vows of Samantabhadra, Avatamsaka Sutra

 

 

 

 

Vài nét về Hội-About Us Hoạt động -Activities 

 

Hình Ảnh-Pictures Bài vở-Articles Ân nhân-Donor List

 

Đóng góp-Online Donation Liên lạc-Contact Us

 

Phim ảnh-Videos Thông báo-Announcement

 

 

 

 

Xin đóng góp công đức xây dựng lại chùa Phú Thọ tại Quảng Nam *NEW*

 

 

 

 

Nay vui, đời sau vui,

Làm phước, hai đời vui

Hoan hỷ, ta làm thiện.

Về cõi cao, vui hơn.

 

Kinh Pháp Cú 1:18

 

The doer of good delights here and hereafter; he delights in both the worlds.  The thought, "Good have I done," delights him, and he delights even more when gone to realms of bliss.

Dhammapada 1:18

 

 

 

"Mình và chúng sinh tuy chẳng có duyên, chẳng quen biết gì, song cái khổ của họ cũng là cái khổ của mình. Sự đau đớn của họ cũng là sự đau đớn của mình. Thân họ khổ nhưng lòng mình lo. Vết thương tuy nơi thân người nhưng khổ đau là nơi lòng ta. Tinh thần này chính là đồng thể đại bi."

 

 

Đại sư Chứng Nghiêm

 

 

 

 

 

 

Xin nhấn vào nút "Make A Donation" bên dưới để đóng góp trực tuyến cho Hội Từ Thiện Phật Giáo Phổ Hiền (quý ân nhân có thể sử dụng paypal hay các dạng tín dụng khác).  Mọi đóng góp đều được cấp biên nhận để khấu trừ thuế theo luật định.  Chân thành cảm ơn quý ân nhân.

 

Solution Graphics

 

 

Vài nét về Hội-About Us Hoạt động -Activities 

 

Hình Ảnh-Pictures Bài vở-Articles Ân nhân-Donor List

 

Đóng góp-Online Donation Liên lạc-Contact Us

 

Phim ảnh-Videos Thông báo-Announcement

 

 

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

Comments