tinhhai

Thông tin của Tịnh Hải

  • thư ngỏ chuyến cúng dường trai tăng và tham quan danh lam                                                              Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni PhậtThư NgỏKính Bạch Quý Phật Tử Cùng Thiện Tịnh Nam Tín Nữ Gần Xa.Tịnh Hải có tổ chức ...
    Được đăng 22:32, 22 thg 3, 2014 bởi vansanh. com
Hiển thị bài đăng 1 - 1trong tổng số 1. Xem nội dung khác »

Comments